Temel Değerlerimiz

TEMAKSDER Derneği, Stratejilerini, İş Ahlakını, Kurum Kimliğini, Mesleki Birlik gibi konuları Ortak Kurum Kültürü olarak değerlendirmiş ve değişmez Temel Değerlerini oluşturmuştur. Bu Temel Değerler, günün koşullarına göre geliştirilmekte ve yönetilmektedir.

Ortak Kurum Kültürüne; tüm dernek üyeleri sahip çıkmakta, yaşanmış kişisel tecrübelerden ve dernek geçmişinden faydalanılarak Evrensel Değerler ışığı altında yaşatılmaktadır.

Ortak Kurum Kültürü Olarak Benimsediğimiz Temel Değerler

 • Gelenek ve göreneklerine saygılı, milli ve manevi değerlere bağlıdır.
 • İlişkilerinde Önce “İnsan” ve “Hizmet İlkesini Benimser.
 • Haksız Rekabet ve Haksız Kazanç Sağlayacak Faaliyetlerden Kaçınır.
 • Yasalara Uyar, Haklarını ve Sorumluluklarını Titizlikle Takip Eder ve Yerine getirir.
 • Meslektaşlarının, Mesleki Eğitimine ve Kişisel Gelişimine Önem Verir, Haklarını Korur.
 • Faaliyetlerinde ve projelerinde, Siyasi Görüş, İnanç, Irk ve Cinsiyet Ayırımı Yapmaz.
 • Doğayı ve Çevreyi Korur ve Geliştirir.

Vizyonumuz

Toplam Kalite Yönetimi Çerçevesinde Oluşturduğumuz Kalite Politikamız ve EFQM Mükemmellik Modeli Işığında geliştirdiğimiz Yönetim ve Faaliyet Stratejilerimiz ile Ürettiğimiz hizmetlerde, Verdiğimiz Mesleki Dayanışma Hizmetlerinde Yenilikçi ve Saygın Dernek Olmak.

Yurtiçi ve Yurtdışı Faaliyetlerde, Meslektaşlarımızın ve Üyelerimizin Tercihlerinde Öncelikli STK Olmak

Meslektaşlarımız ve üyelerimiz ile Öğrenen Organizasyonlar Kurmak; Güvenilir, Verimli, Saygın ve Sonuca Odaklı Ortak Sektör Kültürü Oluşturmak ve Bunun Sürekliliğini Sağlamaktır.

Misyonumuz

Bulunduğu Tüm Faaliyet ve Projeleri; Uzmanlaştığı Meslekte Yenilikçi Yaklaşım Doğrultusunda Gerçekleştirir. Çağdaş, Güvenilir, Çevreye Duyarlı, Üye Haklarına Saygılı, Kaliteli Hizmet üretimi adına Eğitim Verir. Meslektaşlarının Her Türlü Sosyal Hak ve Eğitim İhtiyacına Katkıda Bulunur. Yenilikçi ve Kendini Geliştiren Ortamlar Oluşturan Bir Dernek Olmayı Misyon Olarak Üstlenir.

Kalite Politikamız

TEMAKSDER Derneği, üstlendiği misyonu başarı ile uygulayabilmek için bir Politika belirlemiş ve EFQM Mükemmellik Modeli Işığında sürekli denetlenen Öğrenen Organizasyonlar oluşturmuştur. 

 • Tüm meslektaş ve üyelerinin mutlu olabileceği, ileriye dönük ve sisteme katılımcı bir ortam oluşturmak için hep birlikte çaba göstermek.
 • Tüm meslektaş ve üyelerinin, kalite bilincinin yerleşmesi için destek vermek.
 • Sürekli iyileştirme anlayışını benimsemek, bu amaçla teknolojik gelişim ve kaliteli insan kaynağı yatırımında sürekliliği sağlamak.
 • Tüm meslektaş ve üyelerinin faydalı, verimli, çevre ve insan sağlığına uygun ürünler kullanmasının önemini hatırlatmak, müşteri memnuniyetini her şeyin üzerinde tutmak.
 • Tüm meslektaş ve üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerine ait yeterlilikleri sağlamak, davranış biçimlerini pozitif yönde geliştirmek için eğitime önem vermek.
 • Uluslararası standartlarda; Üretim, Tedarik ve Servis hizmeti arz eden şirketlere referans bir kurum olmak.
 • Kaliteli ürün, kaliteli çözüm anlayışımızı Güvenlik Şemsiyemiz altındaki tüm meslektaş ve üyelerimize zamanında ulaşmasını sağlamak.
 • Yasal mevzuatlara, kalite yönetim sistemi standartlarına uyarak, Uygunluk Yükümlülüklerini yerine getirmek ve sürekliliğini sağlamak.