TemaksDer, kendi sektörü ile ilgili münferit Fuarlar düzenleyebilecek güçtedir. Üyelerinin talepleri doğrultusunda ve sektörün beklentilerine yönelik lokal tanıtım organizasyonlarından, uluslararası markaların katılacağı büyük organizasyonlara da mihmandarlık yapacak kadar tecrübelidir.

Ayrıca, diğer fuar organizasyonları tarafından düzenlenecek faaliyetlere, üyelerinden bir talep oluşmuş ise destek verebilir. Bu destek TemaksDer’ in gücünü ve yaptırımını ifade eder.

TemaksDer Fuarcılık Faaliyetlerinde Kriterler

Temaksder, Dikey Fuarlar düzenler, böylece belirli bir (Temizlik ve Hijyen) tüketici grubuna yönelik etkinlikleri planlar.

Büyük dikey fuarlar, üreticilere ve iş adamlarına yönelik gerçekleştirilir. Büyük dikey fuarlarda ihracatın gelişme şansının daha fazla olduğu, uluslararası pazarlarda büyüme fırsatlarının çok daha yüksek olduğu bir gerçektir.

Entegre Fuar mantığını da göz ardı etmez, böylece ürünü ortaya koymak için gereken tüm ham madde, mamul, yarı mamul gibi ilgili tüm sektörleri de içinde barındırmasına özen gösterir.

EXPO Fuar, Uluslararası Sergi anlamını taşır. Uzun zaman aralıkları ile gerçekleşen ve fuar süresi uzun tutulan tanıtım organizasyonlarıdır. Genellikle 2 yılda bir gerçekleşir ve en fazla 5 gün ziyaretçi kabul eder. TEMAKS EXPO Fuarı, uluslararası nitelik taşır ve tüm ülkelerin ürünleri sergilenir.

Fuarcılık, ticari amaç taşıması nedeni ile özel bir hazırlık gerektirir, belirli stratejiler doğrultusunda uygulamaya konulur. Temizlik ve Hijyen sektörü ile ilgili ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleşmiş önceki tarihli fuar organizasyonlarının başarısı ve rapor sonuçları değerlendirilir, ziyaretçilerin fuara katılım amaçları incelenir, önceki organizasyonlarda kullanılan haberleşme ve araç gereç kullanımın başarı sonuçları değerlendirilir.

Önceki sonuçların değerlendirilmesi yeni uygulamalara ilham verir ve eksiklerin giderilmesi, performansın artması, ekonomik kararların alınmasında etkin olabilir. Fuar etkinliği kararı verildikten sonraki en önemli aşamalardan biri bütçe çalışmasıdır daha sonra Fuar düzeni ve gerekliliklerinin değerlendirilmesi dikkate alınır.

Fuar Alanının Organizasyonu

Sergilenecek ürünlerin yer tasarımının yapılması, Fuarda görev yapacak iş görenlerin seçilmeleri, eğitimleri, Fuar çalışmasında destek alınacak kuruluşların belirlenmesi ve hizmet içeriklerinin hazırlanması, Fuarda sergilenecek ürünlerin lojistik faaliyetleri, tanıtım etkinliğinin nasıl ve ne şekilde gerçekleşeceğinin tasarlanması sunumunun hazırlanması, Fuar boyunca işleyecek düzenin titizlik ile oluşturulması ve yürütülmesinin planlanması Fuarın başarısını belirler.

Organizasyonun son bulmasından sonra ise raporların çıkarılması, fuarın ve çalışanlarının başarılarının ölçülmesine olanak tanıyacağından oldukça önemli son faaliyettir. Çıkacak sonuçlar sonraki dönem fuar çalışmasına değer katacağı gibi amaçlanan ticari başarıya katkının ne olacağının da ölçülmesini sağlar.

TemksDer Fuarlarının Faydaları

Fuarlar alışverişin gerçekleştiği pazarlardır. Tanıtım amacı taşıması, davet niteliğinde gerçekleşmesi üreticiler ile tüketicileri hızlı ve alışverişe hazır bir psikoloji ile bir araya getirmesi nedeni ile firmalara markalarının güçlenmesinde katkı sağlar pazarlarını genişletme faaliyetlerine hız kazandırır.

Uluslararası düzeyde gerçekleşen Fuarlarda etkileşim sadece ticari ve ekonomik değil sosyal ve kültürel alanda da gerçekleşir ülkeler arasında olumlu gelişmelerin yaşanmasına olanak sağlar. Ticari faaliyet gerçekleşirken tanıtım ve reklam çalışması birlikte gerçekleşir ülkeler arası iş birliği kolaylaşır.

En önemli reklam faaliyetlerinden biri olan Fuarcılık ile ürününü satmak ve kâr elde etmek amacında olan üretici firma, ürününü en iyi biçimde tanıtma olanağı bulurken satış gerçekleştirir, yeni pazarlara açılır ve belki yeni sürekli müşteriler edinir.

FUAR TAKVİMİ

Fuar organizasyonlarını en doğru biçimde ve bir arada takip edebileceğimiz ortam üyelerimizden gelen geri bildirimlerdir.

Sanal Fuar Nedir? Temaksder ve Sencar Tosun Aydınlatıyor
EXPOMED FUARI 2019 Tüyap İstanbul
Ömer Karaşehirli Pulure Fuarı